آخرین اخبار : 

تزیین کیف با گل پارچه ایی

تزیین کیف با گل پارچه ایی

۱- ابتدا به اندازه کیفتان از این گلها درست می کنید.(آموزش ساختش رو از اینجا ببینید) ۲- کیف پایه را می دوزید. ۳- حال گل ها را به روش زیر به هم متصل می کنید. ۴- صفحه گلها را روی