آخرین اخبار : 

تزیین کله قند با گل طبیعی

تزیین کله قند با گل

سلام دوستان گلم تو عکسهام داشتم نگاه می کردم چشمم افتاد به تزیین کله قندی که برای ی مراسم آماده کردم و عکسش رو گرفتم.   خیلی خوشگل شد با اینکه ساده ساده بود.       منبع: flowermaking.ir