آخرین اخبار : 

تزیین لیوان نوشیدنی

تزیین جام با کریستال

تزئین جام، ظروف و…مدل ۱( مرحله ۲)   ( برای دیدن مرحله ۱ اینجا کلیک کنید.)   ۵- تعدادی کریستال مکعبی یا  کروی را به صورت یک درمیان یا دوتا از یک رنگ دوتا رنگ دیگه در سیم می ریزیم. (شکل۲۸)

تزئین نوشیدنی ها

تزئین نی با گلهای مصنوعی یا کاغذی تزئین نی با طرح های کاغذی تزئین نوشیدنی با میوه های تازه تزئین نوشیدنی با میوه های طبیعی