آخرین اخبار : 

تزیین لیوان شربت عروسی

تزیین جام با کریستال

تزئین جام، ظروف و…مدل ۱( مرحله ۲)   ( برای دیدن مرحله ۱ اینجا کلیک کنید.)   ۵- تعدادی کریستال مکعبی یا  کروی را به صورت یک درمیان یا دوتا از یک رنگ دوتا رنگ دیگه در سیم می ریزیم. (شکل۲۸)