آخرین اخبار : 

تزیین ظرف سفره هفت سین

تزیین جام با کریستال

تزئین جام، ظروف و…مدل ۱( مرحله ۲)   ( برای دیدن مرحله ۱ اینجا کلیک کنید.)   ۵- تعدادی کریستال مکعبی یا  کروی را به صورت یک درمیان یا دوتا از یک رنگ دوتا رنگ دیگه در سیم می ریزیم. (شکل۲۸)

تزیین جام با گل کریستال

تزئین جام، ظروف و …مدل ۱ (مرحله۱)   وسایل مورد نیاز: ۱- کریستال گندمی ، پافیلی کوچک ، مکعبی ، کروی، مروارید و … در رنگهای هماهنگ ۲- سیم روکش دار شماره ۳ و چسب حرارتی     روش ساخت: ۱-