آخرین اخبار : 

تزیین سبد هدیه

تزئین هدیه با گل

تزئین هدیه قیفی تزئین هدیه عروس با گل فوم تزیین هدیه عروس با زنگ

تزئین هدیه به صورت گل

مراحل ساخت تزئین را ببینید. با روبان سبز ببندید و شبیه گل می شود. اگر خواستید می توانید با نخ نوشته خود را به دور آن گره بزنید. برای دیدن مدل های زیبای تزئین هدیه با گل کلیک کنید.