آخرین اخبار : 

تزیین روی ظروف

تزیین جام با کریستال

تزئین جام، ظروف و…مدل ۱( مرحله ۲)   ( برای دیدن مرحله ۱ اینجا کلیک کنید.)   ۵- تعدادی کریستال مکعبی یا  کروی را به صورت یک درمیان یا دوتا از یک رنگ دوتا رنگ دیگه در سیم می ریزیم. (شکل۲۸)

تزیین ظرف حبوبات

تزیین ظرف حبوبات این ظرفهای سرامیکی ساده بودند که من بانگینهای متری وچندتا نگین ساده و۳تا ابی درشت اینطوریشون کردم- همه رو با چسب بهشون چسبوندم