آخرین اخبار : 

تزیین خانه برای نوروز

حلقه آویز با تخم مرغ رنگی

حلقه تزیینی با تخم مرغ رنگی

حلقه تزیینی تخم مرغ رنگی         مواد لازم: پوسته تخم مرغ رنگ شده حلقه گل پوشال یا خرده چوب چسب حرارتی     نحوه ساخت:   ابتدا تخم مرغ را رنگ آمیزی کنید یا با روبان رنگی و کاغذ