آخرین اخبار : 

تزئین کله قند عروس

تزئین کله قند با گل

برای این کار نیاز به روبان پهن و گلهای رز روبانی  و یا هر گلی که درست کردنش را بلدید دارید. در نوع اول از گلهای ریز و در نوع دوم از گلهای درشت استفاده کنید.  خیلی ساده ابتدا دور

تزئین کله قند با گل مصنوعی

مراحل کار بسیار ساده است . شما تنها نیاز به گلهای مصنوعی تور سفید و چسب و روبان دارید. اگر می خواهید کله قندتان خراب نشود ابتدا دورش را با یک پارچه کلفت سفید بپوشانید و سر و تهش را