آخرین اخبار : 

تزئین هدیه عروس

تزئین هدیه به صورت گل

مراحل ساخت تزئین را ببینید. با روبان سبز ببندید و شبیه گل می شود. اگر خواستید می توانید با نخ نوشته خود را به دور آن گره بزنید. برای دیدن مدل های زیبای تزئین هدیه با گل کلیک کنید.

تزئین هدیه با گل

تزئین هدیه قیفی تزئین هدیه عروس با گل فوم تزیین هدیه عروس با زنگ

تزئین هدیه با گل کاغذی

مراحل ساخت گل های کاغذی و تزئین هدیه را با تصاویر دنبال کنید: برای دیدن مدل های زیبای تزئین هدیه با گل کلیک کنید. برای دیدن آموزش مجموعه گل های کاغذی کلیک کنید.