آخرین اخبار : 

تاج کریستالی

تاج مرواریدی

تاج مدل 6   وسایل لازم: ۱- مروارید ۲- گل و شکوفه آماده و نگین ۳- سیم روکش دار شماره ۳ و ۵    چگونگی ساخت: ۱- مقداری از سیم شماره ۳ را حلقه کرده و با دست به شکل ۳ در

ساخت تاج

اصول ساخت تاج شماره2 وسایل لازم: ۱ـ منجوق یا نیم ملیله نقره ای یا هر رنگ دلخواه برای هماهنگ کردن با رنگ لباس ۲- ملیله ۳- نگین اتریشی، یا نگین های دیگر در  اندازه های متنوع ۴ـ سیم روکش دار

اصول ساخت تاج

اصول ساخت تاج شماره1 وسایل مورد نیاز: 1-      سیم روکش دار شماره 3 در رنگهای نقره ای یا طلایی 2-      روبان باریک در رنگهای نقره ای یا طلایی 3-      هر نوع ، مدل، و اندازه مروارید، کریستال ، شکوفه های