آخرین اخبار : 

انواع گیاه بونسای

درخت مینیاتوری بونسای

درخت مینیاتوری که به آن بونسای نیز می گویند ، درختی با 50 یا 100 وحتی 200 سال عمر با تمامی زیبایی طبیعی و خصوصیات کهنسالیش ، در عین حال بطور شگفت انگیزی فقط 30 سانتیمتر قد دارد. منشاء هنر