آخرین اخبار : 

اموزش گل کاغذی ابشاری

اموزش گل ابشاری

  اموزش گل ابشاری کاغذی   برای ساخت این گل ابشاری کاغذی زیبا باید چند تا الگوبکشید. به صورت تک برگ وپنج برگ و بیشتر. الگوها رو بریده و با نوک قیچی کمی بهش حالت میدهیم.( فر میدهیم.) بعد مثل