آخرین اخبار : 

اموزش گل شش پر

اموزش ساخت گل شش پر

امروز میخوام یه دسته گل زیبا رواموزش بدم. این شکوفه های شش گوش بسیار زیبا هستند. شش ضلعی های دوخته شده به هم  رابه صورت دوگل درمیاریم. هردو را برروی یکدیگر قرار داده ومانند تصویر به هم میدوزیم. قبل از