آخرین اخبار : 

اموزش گل سر با پارچه

گل پارچه ای برای سنجاق سر

گل سنجاق سر سلام پارچه ی مورد نظرتون رو دایره ای ببرید.تقریبا به قطر ده سانت. سایزش دست خودتونه. با نخ دورادور لبه ی کار رو کوک بزنید. به این شکل: دو سر اول و اخر نخ رو اهسته بکشید

آموزش ساخت گل سر پارچه ای

    لوازم مورد نیاز: پارچه ی حریر در سه رنگ شمع پارچه ی ساتن یا نمدی یه مقدار گیره ی سر یا سنجاق سینه منجوق     اول روی کاغذ سه تا گل چهارپر در سه  اندازه مثل شکل