آخرین اخبار : 

اموزش سنجاق سر پارچه ای

گل پارچه ای برای سنجاق سر

گل سنجاق سر سلام پارچه ی مورد نظرتون رو دایره ای ببرید.تقریبا به قطر ده سانت. سایزش دست خودتونه. با نخ دورادور لبه ی کار رو کوک بزنید. به این شکل: دو سر اول و اخر نخ رو اهسته بکشید