آخرین اخبار : 

اموزش انگور با کریستال

ساخت انگور با کریستال

انگور ریش بابا وسایل لازم:۱)کریستال شمشیری سبز کم رنگ و پررنگ و کریستال برگ۲) نوار گاترین سبز ۳) سیم روکش دار شماره ۳     روش ساخت: روش ساخت مانند ساخت انگور می باشد با این تفاوت که خوشه های

انگورهای کریستالی

یک ظرف انگور آموزش ساخت انگورهای کریستالی رو می تونید اینجا ببینید.

انگور کریستالی

انگور  وسایل مورد نیاز:۱) کریستال برای انگور شامل کریستالهای گرد و اشکی تپل و کریستال برگ انگور۲) سیم روکش دار شماره ۳ نقره ای ۳) نوار گاترین سبز     روش ساخت: ۱- ۸۰ تا ۱۰۰ عدد کریستال را در سیم  می