آخرین اخبار : 

آموزش پرورش گل شمعدانی

گل شمعدانی

شمعدانی مشخصات: اسم علمی این گیاه Pelargonium میباشد.  معمولا چند ساله بوده و ارتفاع آن ها در طبیعت در حدود یک تا ۲ متر هم می رسد شمعدانی برگهای بزرگ، کرکدار و کروی دارد گل ها بزرگ و به رنگ سفید،