آخرین اخبار : 

آموزش ساخت گل آلاله با خمیر چینی

آموزش ساخت گل آلاله با خمیر چینی

آموزش ساخت گل آلاله با خمیر چینی

آموزش ساخت گل آلاله با خمیر چینی     وسایل مورد نیاز:   خمیر سبز کمرنگ را مانند تصاویر قالب زده و روی اسفنج قرار دهید و به لبه های گلبرگ ها فرم دهید.     تکه ای از خمیر