آخرین اخبار : 

آموزش ساخت عروسک های پارچه ای

عروسک پارچه ای

مواد لازم برای ساخت گل های یویو از این دستور استفاده کنید. ۱-شما به یک تکه بلند پارچه برای چین دور یقه دلقک و یک تکه پارچه سفید برای سر و دست ها و یک تکه برای کلاه و کفش نیاز