آخرین اخبار : 

آموزش روبان دوزی

آموزش گل سر روبانی

گل زیبای روبانی برای گل سر یا گیره سر لبه های گلبرگ را با هویه می سوزانیم برچسب‌ها: گیره سر روبان   برای دیدن مجموعه آموزش گل های روبانی کلیک کنید.    

روبان دوزی روی آینه

این بار روبان دوزی روی آینه جیبی را براتوم گذاشتم.