آخرین اخبار : 

آموزش بالشتک سوزنی

اموزش بالشتک خیاطی

میخوام اینبار اموزش بالشتک زیبا ومفید رو براتون اموزش بدم مواد مورد نیاز: پارچه ،مقوا،تفنگ چسب،قیچی،نخ وسوزن، برای اجرای این پروژه، شما نیاز به پارچه، احساس، چاشنی بالشتک، توپ را روی گوه گلف، مقوا، ناپدید قلم جوهر، قیچی، سوزن و