آخرین اخبار : 

گلهای کاموایی

گل کاموایی

   اموزش گل کاموایی سلام دوستان گل خودم امروز یه گل خوشگل داریم اولش باید سیم گلسازی روخیلی منظم و یک اندازه دور خودکاربپیچید.دقت کنید که حتما اندازه و فاصله ی حلقه هاتون مساوی باشه.کمی از سر سیم رو ازاد